www.sahinbey.nerededir.com
 
ne@nerededir.com
 

> Oteller Nerededir ?

> Otel Rehberi Nerededir ?

> Ekonomik Uçak Bileti Nerededir ?

> On-line Uçak Bileti Nerededir ?

Gaziantep ili toprakları üzerinde Fırat ve Ceyhan nehirleri tarafından sulanan kesimlerinde paleolitik dönemden beri yerleşimler görülmüştür. İlk yerleşim merkezi M.Ö. 4000 yıllarında kurulduğu sanılan Dolike yerleşmesidir. 15. yy başlarında kent Dülükten Gaziantep'e taşınmıştır. M.S. 1300 yıllarında yerleşim kale yakın çevresinde gelişmiştir. Toplu olarak ilk sıçramalar 1500-1600 yılları arasında, Şehreküstü, Şahveli ve Eyüpoğlu mahallelerinin bulunduğu bölümlere doğru olmuştur. 1938 yılına kadar kentsel sınırlarda büyük değişiklik olmamış, kentsel gelişme boşluklıarın dolması biçiminde olmuştur.

Kentte bilinen ilk imar planı Ankaranın ilk imar planınıda hazırlayan Prof. Herman Jansen tarafından yapılmıştır (1933-1935). Meskün alanın iki katı kadar gelişme alanı açan bu plan uyarınca mevcut yollar genişletilip yenilenmiştir. 1950-1955 yıllarında Y.Mimar Kemali Söylemezoğlu ve Kemal Ahmet Aru'nun yaptığı ikinci imar planında kentin batı ve güneydoğuda öngörülen gelişmesine koşut olarak gelişme Atatürk Bulvarı, İnönü ve Akkoyunlu caddelerine kaymıştır. 1950-1960 dönemi kentin ilk apartmanlar ve ilk gecekondularla tanıştığı dönemdir. Kent giderek apartmanlaşırken az katlı ancak ekonomik ömrünü tamamlayan binalarda yıkılıp yenilenmeye başlamışlardır.

> Video Teknolojili Firma Rehberi

> Video Teknolojili Otel Tanıtımı

> Video Teknolojili Dersane

> Video Teknolojili İşletme Tanıtımları

> Video Teknolojili Bireysel Mesaj

Gaziantep'in 1987 yılında Büyükşehir olmasından sonra merkez ilçe olarak kurulan Şahinbey ilçesi 600.000 kişi nüfusa sahiptir. Bunun yanısıra yeni kentsel çevre üretimi zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla başlatılan Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretim Projesi kapsamında mücavir alan sınırı yaklaşık olarak iki kat arttırılmıştır. Böylece mevcut yerleşim ve nazım plan dışında Hazine ve Belediye mülklerine dayalı Küçük Kızılhisar ve Bağlarbaşı (Mazmahor) toplu konut alanları planlanmıştır. Her geçen gün düzenli olarak gelişen ve büyüyen Şahinbey ilçesinde artan nüfusa paralel ilçenin güneybatı, güney ve güneydoğu kısımlarında ilave uygulama imar planları yapılmıştır. Yeni yapılan imar planlarıyla düzensiz ve hızla gelişen gecekondulaşmayı önleyici planlama mantığı getirilmiş kent parçaları yeşil tampon bölgelerle ilçeyi bir uçtan bir uca çevreleyen 50m2'lik çevre yolu ile kuşaklama yapılarak düzensiz yapılaşmaya dur denilmiştir.

Şahinbey ilçesinin güneydoğusunda mevcut teşekkül ve yapılaşmaya uygun Gaziantep - Oguzeli karayolu üzerinde yeşilkent mezarlık alanının kuzeyinde bitişik yapı nizamı, güneyinde ise katıatık ve kirletici öğesi olmayan kentsel servis alanları planlanmıştır. Ayrıca ilçeyi doğu güney ve batı yönünde kat eden Gaziantep , Şanlıurfa Devlet karayolu güzergahının değiştirilmesinden dolayı doğuya doğru Gaziantep - Oğuzeli Devlet karayolu arasında kalan bölgede revizyon imar plan calışması gerek nazım imar planı gerekse uygulama imar planı çerçevesinde başlamıştır. Çevre yolu her iki yandaki yeşil kuşaklarla birlikte ortalama 100 m'lik bir kesitte düzenlenmiştir. Çevre yolunun arsa sadeleştirmesi ve uygulaması devam etmekte olup bu yolun hayata geçirilmesi ile birlikte kent merkezindeki taşıt yoğunluğu azalacak transit trafik ve servis kolaylığı sağlanacaktır.


Google Earth'de yer alan Şshinbey haritasına erişmek için lütfen tıklayınız